Efnisyfirlit

Kosningastefna Pírata 2021 - Byggðir og valdefling nærsamfélaga

   5. ágúst 2021     1 mín lestur

Allar stefnur Pírata eru byggðastefna. Markmið Pírata eru að sveitarfélög séu sjálfbær, íbúar þeirra njóti grunnþjónustu sem þeir eiga rétt á og að skapa aðstæður sem tryggja aukna nýsköpun og framleiðslu í heimahögum. Við viljum draga úr miðstýringu valds og færa ákvarðanatöku í málefnum byggða og sveitarfélaga í auknum mæli til nærsamfélagsins og tryggja að stærra hlutfall skatttekna svæðisbundinnar starfsemi renni beint til sveitarfélaganna. Aukið íbúalýðræði í nærsamfélagi er grundvöllur fyrir sterku og valdeflandi samfélagi.

Vinsamlegast sendið spurningar hingað: piratar@piratar.is

Nánar

  • Fólk á að ráða sér sjálft
  • Skattekjur til nærsamfélaga
  • Sterka innviði út um allt land
  • Aðgengi að þjónustu
  • Valdið til fólksins

Fólk á að ráða sér sjálft

Við Píratar teljum að draga þurfi úr miðstýringu valds á öllum sviðum og efla þurfi beint lýðræði í þeim formum sem bjóðast. Við viljum leyfa fólki að taka þátt í ákvörðunum sem varða það beint. Þetta á ekki síst við í nærsamfélaginu, þar sem fólk á heima.

Skatttekjur til nærsamfélaga

Hluti af eflingu nærsamfélagsins felst í að skattar á borð við gistináttagjald, fjármagnstekjurskattur og virðisaukaskattur renni til sveitarfélaganna. Skatttekjur sem myndast vegna seldrar vöru og þjónustu eiga að koma til að efla samfélagið sem skapaði þær.

Sterka innviði út um allt land

Tryggjum trausta innviði sem styðja við framþróun um allt land. Þar á meðal frjálst internet um ljósleiðara, þriggja fasa rafmagn og öruggar samgöngur.

Aðgengi að þjónustu

Útvegum öllum aðgengi að félagslegum stuðningi, heilbrigðisþjónustu (þ.m.t. geðheilbrigðisþjónustu), íbúðarhúsnæði og menntun við hæfi. Búseta á ekki að koma í veg fyrir að fólk hafi aðgengi að nauðsynlegri þjónustu.

Valdið til fólksins

Til að tryggja að sveitarfélög iðki vönduð vinnubrögð þarf að færa meira vald til fólksins og gefa því verkfæri til aðhalds og eftirfylgni. Aukum gagnsæi í stjórnsýslukerfi sveitarfélaganna öllum til gagns. Breytum sveitarstjórnarlögum þannig að lægra hlutfall íbúa þurfi til að kalla borgarafund, og til að óska eftir íbúakosningu um einstök málefni. Þá þarf að auka aðgengi íbúa að upplýsingum og almennt lækka þröskuldinn fyrir lýðræðislegri þátttöku íbúa.

Stefnan byggir á: