Zawartość

Nadal nielegalne zmniejszenia emerytur

   Jun 12, 2024     2 min read

W krótkich i zwięzłych słowach, emerytura państwowa jest nielegalnie zmniejszana o nawet 80 000 ISK miesięcznie, po opodatkowaniu. Jeśli użyjemy prostego przykładu w kalkulatorze TR osoby z 400 000 ISK z tytułu dochodów z pracy i innej osoby z 400 000 ISK z tytułu dochodów z funduszu emerytalnego, osoba z dochodami z pracy otrzymuje łącznie 757 861 ISK z TR i pracy razem. Dochód do dyspozycji według kalkulatora po podatkach i opłatach wynosi 563 950 ISK.

Należy zauważyć, że celem tego przykładu jest podkreślenie różnicy między dochodami z pracy a dochodami z funduszu emerytalnego. Dlatego używane są stosunkowo wyolbrzymione liczby, które nie dotyczą wielu emerytów.

Drugi przykład to osoba z 400 000 ISK z tytułu dochodów z funduszu emerytalnego, i według kalkulatora TR ta osoba otrzymuje 629 722 ISK miesięcznie, czyli 484 478 ISK po podatkach i opłatach. To o 79 472 ISK mniej dochodu do dyspozycji miesięcznie, tylko dlatego, że dodatkowe dochody pochodzą z funduszu emerytalnego, a nie z pracy.

Powodem tego jest specjalny próg wolny od podatku dla dochodów z pracy emerytów wynoszący 2,4 miliona ISK rocznie, a według prawa, powinno być tak, że wypłaty z funduszu emerytalnego nie są uznawane za dochody z pracy. Problem polega na tym, że według wszystkich innych praw, wypłaty z funduszu emerytalnego są klasyfikowane jako dochody z pracy. Są one opodatkowane podatkiem dochodowym i wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami.

Co jest wyjątkowe, to że ustawa o ubezpieczeniach społecznych wyraźnie stwierdza, że wypłaty z funduszy emerytalnych związanych z zatrudnieniem nie są uznawane za dochody z pracy. Oznacza to, że stanowi to wyjątek od ogólnej zasady dotyczącej wypłat z funduszu emerytalnego - że w kontekście ustawy o ubezpieczeniach społecznych, te wypłaty nie mogą być klasyfikowane jako dochody z pracy. Ale - i to jest duże ale - ten wyjątek dotyczy rent inwalidzkich, ale nie emerytur.

Ścigałem ten problem z różnymi instytucjami, ministerstwami, komitetami i gdziekolwiek mogłem od ostatnich wyborów. W końcu moje obawy dotyczące tej znaczącej wady w realizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych zostały uznane przez Komitet ds. Opieki Społecznej Althingi, który otrzymał memorandum od biura Althingi w dniu 26 kwietnia ubiegłego roku, które jednoznacznie stwierdza, że prawo jest niejasne w tej kwestii, lub jak to jest powiedziane: “Zasadne jest wyciągnięcie wniosku na podstawie interpretacji słów, że wypłaty oparte na składkach, które jednostka wpłaciła do funduszu emerytalnego, powinny być uznawane za dochody z pracy.”

Jest to ogromny problem, który z jakiegoś powodu nie otrzymał tyle uwagi, ile powinien otrzymać temat tej skali (setki milionów zmniejszeń miesięcznie).