Zawartość

Atmosfera Kampanii Wyborczej

   Mar 25, 2024     1 min read

W trwającej obecnie sesji parlamentarnej, rząd zatwierdził liczne polityki i plany, z oczekiwaniem, że dojdą kolejne. Wśród nich znajduje się plan finansowy, gdzie rząd musi zademonstrować, w jaki sposób zamierza finansować proponowane projekty i polityki w ujęciu liczbowym. Wydaje się, że nie ma wystarczających środków finansowych na wszystkie te inicjatywy, i rząd może potrzebować przemyśleć lub nawet porzucić niektóre z niedawno zatwierdzonych planów.

Podczas tej sesji już zatwierdzono propozycje takie jak strategiczny plan dla spraw gminnych na lata 2024-2038 i plan działań na lata 2024-2028, strategiczne inicjatywy na rzecz wzmocnienia społeczeństwa wiedzy w Islandii do 2025 roku, polityka dla Języka Migowego Islandii na lata 2024-2027 oraz plan działań i realizacji dla spraw osób niepełnosprawnych na lata 2024-2027.

Obecnie w komisji znajduje się plan transportowy na lata 2024-2038 wraz z pięcioletnim planem działań na lata 2024-2028, strategia mieszkaniowa na lata 2024-2038 wraz z pięcioletnim planem działań na lata 2024-2028, plan działań dla spraw języka islandzkiego 2023-2026, krajowa strategia planowania przestrzennego na lata 2024-2038 wraz z pięcioletnim planem działań na lata 2024-2028 oraz polityka wsparcia Islandii dla Ukrainy na lata 2024-2028.

Ostateczny plan finansowy ma jeszcze zostać przedstawiony, i w pewnym sensie projekt ustawy dotyczący skarbu państwa również można uznać za rodzaj planu, ponieważ musi jakoś sfinansować fundusz. Ten projekt ustawy czeka na swoje pierwsze czytanie. Oprócz tego są umowy płacowe, ale nowo negocjowane umowy płacowe wyczerpały kapitał, który rząd zarezerwował w rezerwie budżetowej na wypadek awaryjny, co oznacza, że finansowanie umów płacowych pracowników publicznych jest jeszcze do zabezpieczenia. Następnie na ostatnim posiedzeniu rządu przedstawiono dwie polityki: propozycję uchwały parlamentarnej dotyczącej polityki literackiej na lata 2024-2030 oraz propozycję uchwały parlamentarnej dotyczącej polityki turystycznej i planu działań do 2030 roku.

Skarb państwa już teraz działa na deficycie, a do tego deficytu dołączają się te nowe plany i projekty. Ponadto istnieją znane wyzwania w niemal wszystkich sektorach, w tym w policji, więziennictwie, wodach terytorialnych, katastrofach naturalnych, zdrowiu, edukacji, imigracji, energetyce, pielęgniarstwie, mieszkaniówce, rolnictwie i sprawach środowiskowych. Obciążenie długiem państwa również jest na najwyższym poziomie. Te okoliczności wskazują, że rząd stoi przed skomplikowanymi i znaczącymi wyzwaniami w finansowaniu i kształtowaniu polityki.

Teraz nadszedł czas na priorytetyzację w finansach państwowych. Zamiast tego, rząd wdraża różnorodne polityki, o których wie, że nie może ich finansować. Są to nieodpowiedzialne metody, które tworzą fał szywe oczekiwania wśród społeczeństwa, których prawdopodobnie nie da się spełnić. Innymi słowy, te działania mają charakter wyborczy.